Gwybodaeth

  • Dyddiadau'r tymor
  • Dyddiadau HMS
  • Polisiau 

 


Dyddiadau'r Flwyddyn:


2016-2017

Tymor yr Hydref 01/09/16 21/10/16
Tymor yr Hydref 31/11/16 16/12/16
Tymor y Gwanwyn 03/01/17 17/02/17
Tymor y Gwanwyn 27/02/17 07/04/17
Tymor yr Haf 24/04/17 26/05/17
Tymor yr Haf 05/06/17 21/07/17


Diwrnodau HMS:

01/09/16

02/09/16

07/11/16

24/04/17

16/06/17

 

Dyddiadau Tymor 2017-18

I weld y dyddiadau tymor yn 2017-18, cliciwch yma.

 

Sesiynau’r Dydd:
Bore:
Meithrin 09.00 – 11.30
Babanod 09.00 – 12.00
Iau 09.00 – 12.10

Prynhawn:
Meithrin 13.00 – 15.30
Babanod 13.10 – 15.30
Iau 13.10 – 15.30

Bydd y plant yn cael mynediad i’r feithrin am 8.50yb a 1.00yh. Bydd aelod o staff  yn cyfarfod â chi wrth ddrws y feithrin. Mae’rMeithrin yn gorffen am 11.30yb a 3.30yh.Bydd y plant yn cael eu rhyddhau i’ch gofal pan fydd aelod o staff  yn gweld fod rhywun yno i gasglu’r plant. Fe fydd plant o'r Derbyn i Flwyddyn 6   yn ymgynnull ar iard waelod yr ysgol ar ddechrau’r dydd a bydd aelodau o staff ar ddyletswydd rhwng 8.50yb a 9.00yb. Ar ddiwrnod gwlyb caniateir i’r plant fynd yn syth i mewn i’r dosbarthiadau. Cofiwch nad yw’r ysgol yn gyfrifol am y plant tan 8.50yb.

Cinio Ysgol
Pris prydau ysgol yw £2.20 y diwrnod neu £11 am wythnos. I edrych ar y fwydlen, cliciwch yma. 


Clwb yr Orsaf Hwyl
Mae clwb ar ôl ysgol yr Orsaf Hwyl ar agor o 3.30yh tan 5.45yh o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol. Lleolir yn y feithrin. Bydd y plant yn cael bwyd iachus ac mae digon o weithgareddau llawn hwyl i’w cadw’n brysur. Am ragor o fanylion cliciwch ar y linc isod i weld gwefan yr Orsaf Hwyl 
http://www.fun-station.co.uk neu cliciwch yma.

 

Dyddiadau Pwysig

Hydref (1) 2015

Hydref (2) 2015

Pasg 2016

 

 

 

 
Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.